Popis cviku

Výpady môžeme robiť za chôdze, alebo aj na mieste. Jednou nohou vykročíme dopredu do podrepu. Koleno nepresahuje chodidlo a smeruje mierne do strany. Koleno nekladieme na zem. Zopakujeme to isté druhou nohou. Vdychujeme pri výpade/podrepe. Vydychujeme pri vstávaní.

Podporné programy

ďalšie cviky