Popis cviku

Nadhmatom širším ako je šírka ramien, sa priťahujeme tak, aby sme mali bradu nad úrovňou hrazdy. Ak je to možné, v hornej polohe na sekundu vytrváme. V dolnej polohe natiahneme chrbát a ramená ale úplne neuvoľňujeme. Lopatky tlačíme k sebe. Smerom nahor vydychujeme a smerom nadol sa nadychujeme. Môžeme použiť aj podhmat, rozpätie rúk na úzko alebo široký úchop nadhmatom.

Podporné programy

ďalšie cviky