Bicepsový zdvih s vytáčaním


Popis cviku

Začíname zo spodnej polohy kedy máme ruky otočené prstami k telu. Lakte držíme pri tele, činku dvíhame smerom k brade a počas tohto úkonu zároveň vytáčame ruku smerom do strany von od seba. Pri dvíhaní smerom nahor vdychujeme. Pri návrate ruky do východzej polohy vydychujeme.

Podporné programy

ďalšie cviky