Popis cviku

Ležíme na lavičke tak, by sa vytvoril priestor v oblasti spodného chrbta. Spevníme zadok. Činku držíme širšie ako je úroveň ramien. Pohyb nadol urobíme s nádychom tak, aby sa činka jemne dotkla miesta tesne pod prsiami. Smerom nahor vydychujeme.

 

Podporné programy

ďalšie cviky