Brucho #1


Popis cviku

Ležíme s vystretými nohami, ruky máme nad hlavou. Švihom rukami nad sebou sa dostaneme do sedu. Zapájame brušné svalstvo.

Podporné programy

ďalšie cviky