Príťahy s jednoručkami


Popis cviku

Predkloníme sa a jednou rukou sa oprieme o lavičku. Vpredu je tá noha, na ktorej strane sa opierame rukou. Obe nohy sa pokrčené. Druhou rukou priťahujeme činku smerom k boku a v dolnej polohe ju trochu spustíme aby sme sval natiahli. Nekrčíme chrbát. Vdychujeme smerom od tela. Vydychujeme smerom k telu.

Podporné programy

ďalšie cviky