Výpady dopredu a dozadu


Popis cviku

Pri tejto variante vykonávame výpad dopredu, následujúci reverzným výpadom dozadu, s tou istou nohou. Koleno, ktoré je vzadu kladieme čo najnižšie, tesne nad zem.

Podporné programy

ďalšie cviky