Extenzie za hlavou


Popis cviku

Lakeť dvihneme nad úroveň hlavy. Lakeť ohýbame smerom nadol za hlavu a späť smerom nahor do vystretia ruky. Lakeť držíme pevne v jednej polohe.

Podporné programy

ďalšie cviky