Čelné drepy


Popis cviku

Jednoručky držíme v rukách, podopierame si ich ramenami. Stojíme na šírku ramien, špičky chodidiel mierne od seba. Chrbát máme vystretý. Drep robíme čo najnižšie tak, aby sme sa nepredkláňali a nekrčili spodný chrbát. Vdychujeme smerom nadol a vydychujeme smerom nahor.

Podporné programy

ďalšie cviky