Popis cviku

Stojíme pevne s jemne pokrčenými kolenami. Ruky rozpažujeme od tela smerom nahor, do výšky ramien. Ruky môžme mať jemne pokrčené v lakťoch. Sústreďujeme sa na prácu ramien. Ruky nedvíhame vyššie ako ramená. Vdychuj pri pohybe rukami smerom nadol a vydychuj pri pohybe rukami smerom nahor.

Podporné programy

ďalšie cviky