Bočné výpady


Popis cviku

Zo stoja vykročíme jednou nohou do strany a do podrepu. Môžeme sa jemne predkláňať. Silu sústredíme na vykročenú nohu. Vrátime sa späť do stoja. Nohy môžeme striedať, alebo precvičiť najprv jednú a potom druhú. Vdychujeme pri podrepe a vydychujeme pri pohybe smerom do stoja.

Podporné programy

ďalšie cviky