Tlaky na ramená


Popis cviku

Činky dvihneme vedľa hlavy tak, aby boli lakte vo vodorovnej polohe s ramenami. Z tejto pozície dvíhame činky nad hlavu. Vystierame lakte a vraciame sa do východzej polohy. Vdychujeme smerom nadol, vydychujeme smerom nahor.

Podporné programy

ďalšie cviky