Popis cviku

Činku máme položenú na trapézach. Predkláňame sa tak, aby sme zadok a hamstringy tlačili dozadu. Chrbát máme vystretý a činku si pridržiavame rukami. Vdychujeme pri predkláňaní, vydychujeme pri návrate do polohy stojmo.

Podporné programy

ďalšie cviky