Popis cviku

Predkloníme sa, nohy jemne pokrčíme tak, aby sme mali pevný postoj. Ruku pokrčíme v lakti tak, aby bola rovno s telom. Lakeť držíme v jednej polohe počas vykonávanie cviku. Predlaktie vystrieme smerom hore tak, aby sme napli triceps. Vdychujeme smerom k brade a vydychujeme smerom od brady.

Podporné programy

ďalšie cviky