Francúzsky tlak


Popis cviku

Ležíme na chrbte. Činky zdvihneme nad seba, ruky pokrčíme v lakťoch smerom dole k hlave čo najnižšie. Následne ruky vystrieme. Dávame pozor aby sme držali lakte pevne rovno v jednom smere. Pri pohybe smerom k čelu vdychujeme. Smerom od čela vydychujeme.

Podporné programy

ďalšie cviky