Brucho vo vise


Popis cviku

Nohy zdvíhame minimálne do pravého uhla. Môžeme mať vystreté alebo pokrčené nohy. Pri pohybe nôh smerom nadol, sa snažíme spevniť stred tela tak, aby nás nerozhojdalo.

Podporné programy

ďalšie cviky