Popis cviku

Postavíme sa na šírku ramien, môžeme aj širšie. Špičky chodidiel smerujú jemne do strán. Činku máme položenú na trapézach a rukami si ju pridržiavame. Pred drepom sa hlboko nadýchneme, spevníme stred tela a drep urobíme tak nízko, aby sme sa nemuseli predkláňať a chrbát mali rovno. Pri pohybe smerom nahor vydýchneme. Pri väčších váhach alebo opakovaniach sa môžeme nadýchnuť počas výkonu drepu smerom dole. Zadok nepodsadzujeme.

Podporné programy

ďalšie cviky