Popis cviku

Z ľahu vystreté nohy a ruky nad hlavou prikladáme k sebe. Jemne pri tom zdvíhame lopatky zo zeme.

Podporné programy

ďalšie cviky