Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba Alzheimer je degeneratívne ochorenie mozgu, pri ktorom vzniká demencia. Postihnutému spôsobuje výpadky pamäte, [...]

Alzheimerova choroba alebo demencia

Alzheimer je progresívne neurologické ochorenie, ktoré spôsobuje postihnutému výpadky pamäte, problémy s komunikáciou a fungovaním [...]