Popis cviku

Začíname zo stoja, alebo z kolien a dlaní. Nohy vystrieme dozadu a pomocou rúk držíme vrchnú časť tela nad zemou tak, aby sme hlavu ťahali hore a precítili brušné svalstvo. Zadok a stehná tlačíme k podlahe. V tejto polohe zotrváme pár sekúnd. Následne tlačíme zadok hore, vystrieme chrbát a paže tak, aby sme si pri tom videli na kolená. Taktiež v tejto polohe pár sekúnd vytrváme. Vrátime sa späť do predošlej polohy. Následne položíme kolená na zem, zadok položíme na chodidlá. Chrbát a paže sú opäť vystreté. Precítime ich natiahnutie. V tejto polohe vydržíme pár sekúnd.

Jednu nohu necháme vzadu vystretú a druhú ohneme v kolene a položíme ju smerom dovnútra. Zadok a hamstring ohnutej nohy je pritom natiahnutý. Následne vrchnú časť predkloníme a držíme sa predlaktiami. Vydržíme pár sekúnd, vymeníme nohy.

Predné stehná natiahneme tak, aby sme jednu nohu ohli v kolene, pričom zadok položíme na chodidlo. Druhú nohu držíme vzadu za chodidlom a ťaháme k sebe. Druhou rukou sa môžeme pridržiavať. Nohy následne vymeníme.

Ľahneme si na chrbát. Jednu nohu máme vystretú. Druhú nohu ohneme v kolene a položíme na druhú. Vystretú nohu si chytíme pod kolenom oboma rukami a ťaháme k sebe. Cítime zadok a hamstring prekríženej nohy. Pár sekúnd vydržíme a nohy vymeníme. Nakoniec obe nohy chytíme za kolená a ťaháme k sebe.

Jednu nohu máme vystretú. Druhú nohu chytíme pod kolenom, ťaháme k sebe a pritom špičku chodidla vystrieme a tlačíme smerom nadol. Zopakujeme 3-5 krát s každou nohou.

V stoji dáme lakeť ku hlave, ruku v lakti ohneme a druhou rukou tlačíme smerom dovnútra. Vystrieme ruku a druhou rukou za lakeť vystretej ruky tlačíme smerom k sebe. Chytíme si ruku za chrbtom za zápästie a ťaháme k druhej ruke.

Nájdeme si miesto kde môžme na rovnú plochu položiť dlaň a celé predlaktie. Vytvorím tak s telom pravý uhol a ťaháme sa na opačnú stranu tak, aby sme cítili prsné svalstvo.

Podporné programy

ďalšie cviky