LR LIFETAKT Fiber Boost Nápoj v Prášku

Prečo zvoliť vlákninu Fiber Boost miesto bežne dostupných výrobkov? Fiber Boost obsahuje oba druhy vlákniny – rozpustnú aj nerozpustnú.

Kontaktovať zástupcu a získať hneď!