Príčinou môže byť to, ČO VYŽARUJETE DO OKOLIA SVOJÍM ZOVŇAJŠKOM.

Pozvánka na seminár celostnej vizážistky Svetlany Čiberovej.

 

OD TELA K DUŠI, OD DUŠE K TELU, OD ZMENY VZHĽADU, KU ZMENE ŽIVOTA

je mottom práce celostnej vizážistky Svetlany Čiberovej z Pardubíc.

 

Je vizážistkou s viac než tridsaťročnou praxou. Najprv to bol jej koníček popri práci vo farmaceutickej firme a neskôr, po úspechu na majstrovstvách ČR v make-up, sa vizáž stala jej hlavnou profesiou. Jej špecializáciou sú celostné premeny.
Vo svojej práci sa totiž nezameriava len na samotný vzhľad, ale skôr na to, čo o človeku vypovedá. Vedie klientov na ceste k sebe, k objaveniu skutočnej vnútornej krásy a vlastných hodnôt.

 

Som rada, že prijala moje pozvanie na Slovensko, do Popradu a podelí sa s nami o rokmi overené poznatky a dá nám pár typov, ako pracovať so svojim zovňajškom.

Ja osobne som absovovala štyri prednášky v jej podaní a musím povedať, že vždy to bol nesmierny zážitok a odniesla som si množsvo zaujímavých a podnetných informácií.

Srdečne Vás týmto pozývam. Určite neoľutujete.

Chcem si zabezpečiť vstupenku